Välkommen till Quick Clean AB!

Stockholms snabbaste serviceföretag till er tjänst

För en renare närmiljö genom medvetna val och mål.
Vi hjälper våra uppdragsgivare med att skapa en ren och hygienisk närmiljö med hjälp av kundanpassade kostnadseffektiva städ- och miljöarbeten.

Vi kan åta oss såväl små som stora uppdrag genom den flexibilitet som vårt företag medger. Detta innebär för dig som uppdragsgivare att ni har tillgång till hela det nätverk av kompetenser inom olika städmiljöer som ingår i vår verksamhet. Vi har en bred erfarenhet av att arbeta med olika städuppdrag av allehanda karaktär.

Samtliga uppdrag som vi åtar oss är kvalitetssäkrade, vilket innebär att ni som uppdragsgivare har en kontaktperson som ansvarar för att de gemensamma kvalitetsmålen uppfylls.

Kommunikation och samarbete
Vi ser kommunikationen som en tillgång för skapandet av ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och använder oss av moderna tekniska hjälpmedel i vår administration och kommunikation.

Med Internetbaserade kommunikativa tjänster så har vi hela tiden uppdaterad information och dokumentation, samt aktuella åtgärdsöverenskommelser. Här finns möjligheter för dig som uppdragsgivare att dygnet runt lämna viktig information eller allmänna önskemål till oss.

Kontakta oss gärna för mer information!

Startsida       Företaget       Tjänster       Miljö       Offert       Kontakta oss
Tfn/fax: 08-750 76 70